درباره این سامانه

در این دوره و زمانه میزان فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد شده و برای استخدام در هر شرکت هر کس باید رزومه خود را ایجاد کند. دستی تهیه کردن رزومه سخت و زمان بر است و به همین دلیل اکثر افراد برای ایجاد رزومه از سامانه های رزومه ساز استفاده میکنند تا به راحتی و با سرعت رزومه خود را ایجاد کنند.

امضا سامانه رزومه ساز آنلاین است که امکان تهیه رایگان و راحت رزومه را فراهم میکند.